Tekeningen

Bouwtekeningen

Van diverse gebouwen zijn nog wel tekeningen aanwezig maar deze zijn alleen op papier beschikbaar. Wij kunnen de actuele situatie geheel digitaal opzetten en tekenen. Voor het aanvragen van een gebruiksvergunning of het doen van een gebruiksmelding zijn actuele (digitale) tekeningen noodzakelijk met daarop de diverse brandveiligheidvoorzieningen met de bijbehorende pictogrammen, welke in het pand zijn aangebracht. Als er digitale tekeningen beschikbaar zijn, zijn deze aanpassingen of extra informatie over het algemeen goed op de bestaande digitale tekening aan te brengen.
"BAVW brandveiligheidzaken" kan voor u tekeningen maken, wij werken met het professionele tekenprogramma AutoCAD. Dit kan vanuit de papieren versie maar ook is het mogelijk om het pand volledig in te meten en deze opnieuw op te zetten in een bewerkbaar digitale tekening.


Ontruimingsplattegronden

Ontruimingstekeningen zijn noodzakelijk om in één oogopslag te kunnen zien waar de dichtstbijzijnde beschikbare vluchtmogelijkheden zijn. Het is dan ook van groot belang om deze tekeningen helder en overzichtelijk te maken. Het maken van deze tekeningen vergt dan ook inzicht in de aanwezige brandveiligheid van het object.

Plattegrondtekening en zone-indeling

Voor kleinere en niet complexe bouwwerken kan bij een brandmeld- en ontruimingsinstallatie veelal worden volstaan met een "plattegrondtekening met detectiezone indeling".